Waarom Authentic Relating?

dfg

Sociaal contact en relaties zijn enorm belangrijk in een mensenleven; ze vormen de belangrijkste bron van geluk, vreugde en liefde, maar ook van pijn, verdriet, boosheid en angst. Kortom wij zijn erg kwetsbaar in relaties. En misschien is het wel juist omdat we zo geraakt kunnen worden in contact met mensen, dat het ons ook zoveel vervulling kan geven. Want daar waar we geraakt worden, ervaren we het leven; leven is beleven, voelen, aangeraakt worden.

Voor veel mensen zijn bevredigende sociale contacten niet vanzelfsprekend. Herken jij je in één van onderstaande beschrijvingen?

  • Je hebt genoeg sociale contacten, maar zou graag meer verdieping willen in je contacten.

  • Je voelt je regelmatig onzeker, kan je niet goed uiten en neemt moeilijk ruimte in.

  • Je bent gevoelig en leeft je makkelijk in anderen in, maar daarin heb je de neiging jezelf te verliezen.

  • Je ervaart terugkerende disfunctionele patronen in je intieme relaties.

  • Je ervaart regelmatig strijd en miscommunicatie in je contacten.

Voor bijna iedereen geldt dat we het moeilijk vinden om echt onszelf te zijn in sociale situaties en contacten. Vaak passen we ons bewust en onbewust aan de omgeving aan. We beleven een hoop aan gevoelens, gedachten en impulsen, die we niet leven of uitspreken. Ze gaan dan in onszelf rondzingen en maken de verbinding met onszelf en anderen oppervlakkig of complex. Dit gaat hoe langer hoe meer wringen omdat we onbewust kiezen voor een leven in onvrijheid.

Waarom doen we dit? Om vrij te worden van dit patroon is het belangrijk om het te doorzien. In mijn gratis ebook Authentic Relating: authentiek contact als weg naar vrijheid-in-verbinding ga ik nader in op de diepe wortels van dit patroon. De kern is dat we het doen omdat we geloven dat het nodig is om onszelf te beschermen, wat lange tijd voor veel mensen ook daadwerkelijk het geval is geweest. Nu is echter de tijd om te kiezen voor vrijheid!

Desalniettemin dienen we hierin zorgvuldig met onszelf om te gaan en plekken te zoeken waarin we op veilige wijze, gesteund door gelijkgestemde mensen, kunnen oefenen met onszelf zijn en onszelf uiten. Om werkelijk vrijheid en vervulling te gaan ervaren in het leven, is het belangrijk dat we onszelf helder gaan zien en op een bewuste manier leren relateren. Authentic Relating helpt om ons bewust te worden van onszelf en de manier waarop wij contacten aangaan met anderen.

Comments are closed.