Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

De zorgvuldige opbouw van de bijeenkomsten in de cursus maakt dat er een vertrouwde sfeer ontstaat. De werkvormen zijn erop gericht je bewust te maken van onderliggende patronen die je gedrag en interacties in het dagelijks leven bepalen. Ze assisteren je om jouw waarheid en eigenheid te gaan ontdekken en leren je trouw te zijn aan jezelf. Je komt zo meer in contact met je gevoel en je grenzen, en je leert om dicht bij jezelf te blijven in verbinding met anderen. Doordat iedereen dit doet, vormen we voor elkaar een heldere spiegel waarin we op een veilige manier kunnen ervaren hoe anderen ons ervaren als we helemaal trouw zijn aan onszelf. De ervaring leert dat dit enorm bevrijdend is!

Thema’s

Hoe kun je dicht bij jezelf blijven in contact met anderen? Hoe kun je meer intimiteit toelaten en tegelijk je grenzen aangeven? Hoe kun je je gevoelens en behoeften op een goede manier uiten? Hoe kun je verantwoordelijkheid nemen in relaties? Hoe kun je een ander werkelijk zien of helpen zichzelf meer te zien? Elke bijeenkomst legt de nadruk op een ander aspect van contact en interactie tussen mensen. Klik hier voor een volledige beschrijving van de thema’s van de cursus.

Werkvormen

We werken met een verscheidenheid aan werkvormen, één-op-één en groepsgewijs, met en zonder woorden, en gebruiken tevens het lichaam. Er zijn oefeningen om uit je hoofd te komen en het bewustzijn van je lichaam en gevoel te vergroten, jezelf spontaan te leren uiten en je impulsen te volgen, je aanwezigheid in contact met anderen of de groep te vergroten, duidelijk te leren communiceren over wat je behoefte is en wat je grenzen zijn, anderen op een leuke manier dieper te leren kennen, je vermogen om je in te leven in de ander te versterken, conflicten op te lossen, groepsdynamiek te onderzoeken, een sterke groepsverbinding tot stand te brengen en … om lol te hebben.

Comments are closed.