Het belang van ons leren uiten

Om onszelf te kunnen gaan zijn, is het nodig onze waarheid te gaan spreken. Het gaat hier niet om een conceptuele waarheid, vanuit het hoofd, maar over een gevoelsmatig delen wie we van moment tot moment zijn. Omdat we dit niet hebben geleerd is dit lastig voor veel mensen. Veel mensen verbergen wat er werkelijk in hun leeft, net zo lang tot ze het zelf niet meer goed weten. Hiervoor moeten ze eerst weer in contact komen met hun eigenheid.

Om zichtbaar te worden voor onszelf is het belangrijk dat we echt contact met mensen niet uit de weg gaan, ook als het ons confronteert. Relaties en interacties met personen en vooral groepen, hebben de neiging ons te ‘triggeren’ in oude angsten, emoties en patronen. Veel hiervan blijft onbesproken, uit angst voor strijd, afwijzing, niet lastig willen zijn, kortom pijn. Door het te onderdrukken wordt de pijn echter niet minder, want door te doen alsof er niets aan de hand is blijven we onzichtbaar voor anderen, waardoor contacten niet anders dan oppervlakkig kunnen worden. Wij zijn er immers niet echt in aanwezig. Onze geraaktheid is het meest vitale, levende deel in ons en door dit te onderdrukken, doen we onszelf geweld aan. Door het aanwezige geweld in de wereld, is dit lange tijd een noodzakelijk kwaad geweest. En daarom is het ook belangrijk om zorgvuldig met onszelf om te gaan. Desalniettemin is daadkracht ook op z’n plek; want elke keer dat we onze waarheid inslikken, vermoorden we onszelf een beetje. We drukken onze authenticiteit de kop in en verwijderen onszelf uit het contact, met de impliciete boodschap dat we geen waarde hebben. Het is aan ons om deze oude patronen te doorbreken en andere keuzes te maken. Het is de tijd!

Maar om patronen te doorbreken moeten we ze wel eerst gaan zien. De rust die er bij Meditatie-in-relatie in de contacten is, maakt dat we veel beter kunnen ervaren wat er gebeurt; de interactie vertraagt en we kunnen inzoomen op onderliggende gevoelens en gedachten. Deze blijven in het dagelijks leven veelal onbewust, maar bepalen wel in belangrijke mate ons gedrag en interacties. Door je hier bewust van te worden krijg je een keuze: blijf je jezelf verbergen of kies je voor vrijheid? Het je werkelijk uitspreken naar iemand, je gevoel laten zien of grenzen stellen kan in eerste instantie eng lijken, maar de energie, rust, vrijheid en verdieping van contacten die je ervoor terugkrijgt, maken dat je al snel niet anders meer wilt. Om deze vruchten werkelijk te kunnen plukken, is het wel belangrijk dat we regelmatig oefenen en een tweede vaardigheid ontwikkelen.

Comments are closed.