De workshops

Tijdens de workshops beoefenen we aan de hand van verschillende werkvormen o.a. geïnspireerd op de circling methodiek. Een verscheidenheid aan invalshoeken met bijpassende werkvormen kunnen centraal staan. In wisselende mate zal de nadruk liggen op één-op-één beoefening, beoefening in kleine groepjes, oefeningen met lichamelijke bewustwording en expressie en af en toe voor gevorderden de ‘hotseat’, waarin één persoon de aandacht van de groep heeft. Ook zal er afgewisseld worden in gestructureerde werkvormen, waarin één persoon de ruimte krijgt om zichzelf vrij van inmenging te ervaren en te delen, en organische werkvormen, waarin de interactieve dynamiek van het dagelijkst leven benaderd wordt.

Telkens zal de focus zijn om diep te ervaren hoe het contact met onszelf en de ander(en) ons raakt. De opbouw van de avond maakt dat er een veilige ruimte wordt gecreëerd, waarin het makkelijker wordt om bij jezelf te blijven en te ontspannen in het contact met anderen. De werkvormen zijn erop gericht de onderstromen van gevoelens en gedachten, waar we ons normaal gesproken niet of gedeeltelijk van bewust zijn, naar de voorgrond te brengen en te delen. Zo kun je jouw waarheid en eigenheid gaan ontdekken en leren trouw te zijn aan jezelf. Doordat iedereen dit doet, vormen we voor elkaar een heldere spiegel waarin we op een veilige manier kunnen ervaren hoe anderen ons ervaren als we helemaal trouw zijn aan onszelf. De ervaring leert dat dit enorm bevrijdend is!

Comments are closed.