Cursus De kracht van echt contact: Authentic Relating en Circling fundamentals

 

Circle_of_Friends_logo_and_title

 

Wat: 8 bijeenkomsten

Data: Start begin mei

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Locatie: Centraal wonen de Klopvaart projectruimte, Haitidreef 6, Utrecht

Kosten: 220,-

 

In de cursus leer je de fundamenten van authentiek contact en sociale vrijheid. Aan de hand van een goed opgebouwd programma en dagelijkse Authentic Relating oefeningen leer je stap voor stap om meer vrijheid, gemak en verdieping te ervaren in je relaties met anderen. Je gaat onbewuste patronen in je relaties doorzien en krijgt zicht op waar je je nog niet helemaal vrij voelt. Je leert om helemaal jezelf te zijn en anderen te ondersteunen en inspireren om ook authentiek zichzelf te zijn. Hieronder een beschrijving van de thema’s per week.

Klik hier voor een meer algemene beschrijving van de bijeenkomsten, thema’s en werkvormen.  

Programma

Week 1 De verbinding met jezelf: lichaam en gevoel

In de eerste bijeenkomst zal de nadruk liggen op het contact met jezelf. Want de mate waarin je contact met jezelf kunt maken, bepaalt de mate waarin je contact met anderen kunt maken. We focussen op de eerste stapsteen van Authentic Relating: leren in verbinding te blijven met jezelf in contact met anderen.

Week 2 Jezelf laten zien: kwetsbaarheid delen

Een belangrijk aspect van authentiek contact is het uiten van wat er in je leeft, ook en vooral als dit kwetsbaar voelt. Omdat we geleerd hebben dat we groot en sterk moeten zijn, houden we onze kwetsbaarheid vaak achter. Je ontzegt jezelf hiermee de belangrijkste bron van verbinding, steun en intimiteit. Echt contact vindt vaak buiten je comfortzone plaats. We oefenen in deze bijeenkomst met iets van jezelf laten zien. Je wordt uitgenodigd om je hart te openen, zodat je geraakt kunt worden en anderen kunt raken.  

Week 3 De verbinding met de ander: ik ben geïnteresseerd

Waar in week 1 en 2 de nadruk op het contact met jezelf ligt, gaan we in week 3 en 4 leren hoe we de verbinding met de ander kunnen maken door de ander het grootste cadeau te geven wat er bestaat: onze oprechte aandacht en inlevingsvermogen. We hebben allemaal de behoefte om gezien, begrepen en gewaardeerd te worden, en oprechte interesse tonen is daardoor een uiterst potent middel voor verbinding. We oefenen met het durven volgen van onze natuurlijke interesse, leren leuke manieren om iemand snel beter te leren kennen en leren hoe we deze aan kunnen wenden om de verbinding in het nu te versterken.   

Week 4 De verbinding met de ander: ik ben betrokken

In deze bijeenkomst focussen we op de basis van ‘spaceholding’ voor een ander. In plaats van te coachen, adviseren of helpen, leer je hoe je de ander kunt ondersteunen in het verdiepen van het contact met zichzelf. Je leert je fijn af te stemmen en te zijn met de ander in diens belevingswereld. Hierbij leer je onderscheiden wat van jezelf is en wat van de ander.

Week 5 Geraaktheid delen

In deze week komen we bij de ‘heart of the matter’: het gevoel. Je weet dat je contact hebt met jezelf of een ander, als je hier een gevoelsmatige beleving van hebt. In deze bijeenkomst leer je om weer contact te maken met je gevoelsmatige beleving en jezelf hierin te uiten. Je leert je gevoel en emoties weer op waarde te schatten en te vertrouwen dat deze van toegevoegde waarde zijn op het moment dat ze opkomen.

Week 6 Behoeften en grenzen

Je behoeften vormen een belangrijke drijvende kracht en laten veel zien over wie je bent als mens. De mate waarin je behoeften vervuld zijn, maakt dat je een gelukkig, vervullend leven ervaart. Als kind bewogen we spontaan in de richting van onze behoeften. In deze bijeenkomst ga je deze spontane beweging herontdekken, door je behoeften te (h)erkennen en te experimenteren met het vormgeven hiervan, te vragen om wat je nodig hebt en je grenzen aan te geven.

Week 7 Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ervaring

In deze bijeenkomst leer je om je aandacht te verschuiven van de triggers in de buitenwereld, naar je eigen binnenwereld. Je leert om je binnenwereld zuiver te vertalen, waardoor je de bron van strijd, verwarring en miscommunicatie in relaties gaat doorzien en aanpakken. We brengen al het geleerde in de voorgaande weken bij elkaar in de Geweldloze communicatie, een concrete gesprekstechniek die je leert om dicht bij jezelf te blijven en verantwoordelijkheid te nemen in relaties, waardoor je beweegt van wederzijdse afhankelijkheid naar vrijheid-in-verbondenheid.

Week 8 Spiegelen

Hoe we overkomen bij anderen is iets waar veel mensen meer of minder bewust mee bezig zijn. In contact met anderen is er voortdurend een innerlijk gesprek gaande: vind de ander me leuk, praat ik te veel of te weinig, was die grap over het randje, vindt hij/zij me aantrekkelijk, grappig, slim, zien ze dat mijn haar niet goed zit vandaag, ik me niet heb geschoren, ik ben aangekomen? Het te serieus nemen van ons zelfbeeld, vreet energie en vervreemdt ons van onszelf en anderen. In deze bijeenkomst leren we luchtiger met onszelf om te gaan door onze innerlijke criticus tegen het licht te houden en uit te vinden hoe anderen ons werkelijk zien. Je leert anderen op een ondersteunende manier spiegelen.

Comments are closed.