Authentiek verbinden voor stellen

yksksEr is niets wat zoveel oproept en ons zo op de proef kan stellen als onze intieme relaties. Hoe meer we ons openstellen en iemand dichtbij laten, hoe meer we geraakt kunnen worden. Vandaar dat intieme relaties onze grootste bron van liefde en geluk zijn en tegelijk van zorgen en pijn. Hoe intiemer een relatie wordt, hoe kwetsbaarder we ook worden. Er kunnen intense emoties en behoeften opgeroepen worden. Deze intensiteit kan een potente bron van groei en verbinding zijn, maar kan ook leiden tot problemen omdat we ons er geen raad mee weten.

Authentiek verbinden en communiceren

Problemen in relaties ontstaan vaak door een gebrek aan communicatie of miscommunicatie. Om een uitdaging geen crisis te laten worden, is het belangrijk een stevige basis te hebben in authentieke communicatie. Hoe vroeger in de relatie we beginnen met het open en eerlijk delen van wat er in ons leeft, zonder de ander in te vullen of af te vallen, hoe groter de kans dat je in verbinding kunt blijven en elkaar kunt blijven horen en zien op momenten dat het lastig wordt.

De sessies

In de sessies gaan we deze open communicatie op gang brengen en de oefeningen en gesprekstechnieken aanleren, zodat jullie de handvatten krijgen om het proces van authentiek verbinden thuis voort te zetten. De sessies zijn ervaringsgericht. Dit betekent dat het niet alleen maar ‘praten over’ is, maar jullie aan de hand van Authentic Relating oefeningen en gesprekstechnieken in contact zullen treden met elkaar. Met behulp van verschillende oefeningen help ik jullie om de onderlinge dynamiek te verhelderen en contact te maken met de dieperliggende gevoelens en behoeften. Ik help jullie elkaar beter te verstaan, zodat er helderheid ontstaat en jullie jezelf en elkaar weer kunnen gaan zien, horen en waarderen.

In de sessies krijg je handvatten om:

  • Onderliggende gevoelens en behoeften te uiten en problemen aan te kijken
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en de relatie
  • Je gevoelens en behoeften te communiceren zodat de ander het kan horen
  • Conflicten en strijd op te lossen
  • Meer intimiteit en nabijheid te creëren
  • Elkaar de ruimte te geven om zichzelf te zijn

Aanbod

1. Losse sessies

Hebben jullie behoefte aan begeleiding op een specifiek punt of meer algemene ondersteuning in jullie contact en communicatie, dan zijn er losse sessies waarin we samen kijken wat er nodig is. De sessies duren gemiddeld anderhalf uur en kosten 85 euro.

2. Traject authentiek contact voor stellen

Wil je samen met je partner meer structureel de verdieping in, dan is er het programma ‘Ontdek de kracht van echt contact: fundamenten van authentiek contact voor stellen’. In acht privé-sessies gaan jullie aan de hand van de thema’s van de cursus een open communicatie op gang brengen en kijken naar jullie specifieke problemen en verstrikkingen. Het traject van acht sessies kan in acht of zestien weken gedaan worden en vraagt dat jullie de geleerde oefeningen en technieken thuis oefenen, idealiter elke dag. De enige manier om authentiek contact en communicatie in je leven en relatie te integreren is om regelmatig te oefenen. Het vraagt in het begin wat toewijding, maar de nieuwe rijkdom die je zult gaan ervaren in het contact met je partner, zal maken dat je al snel niet anders meer wilt.

De prijs voor het traject is 600 euro.

3. Verdiepingstraject ‘commitment to connection’: sleutels tot intimiteit en commitment

Dit traject is in ontwikkeling. 

Comments are closed.